សកម្មភាពជាក់ស្តែងនៃការចុះមូលដ្ឋានផ្សាជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងជាអភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកែប

លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី អញ្ជើញជាអធិបតី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របសគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រី្ត និងគ្រួសារខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤