ពិធីទទួលសមាជិក និងប្រកាសបញ្ចូលយុវជន​ និងបងប្អូនជា​សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


ដោយមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវច្បាសលាស់ តម្លាភាព គិតពីដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប មានរៀបចំពិធីទទួលសមាជិក និងប្រកាសបញ្ចូលយុវជន​ និងបងប្អូនជា​សមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាភូមិកែប សង្កាត់កែបចំនួន ២៣២ នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែន សត្ថា និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត សាត សាមី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ព្រមទាំងមានការ​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករពី​ក្រុមការងារគណបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តកែប​៕

1

2

3

4