កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្ត ដើម្បបូកសរុបលទ្ធផលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តដើម្បបូកសរុបលទ្ធផលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែន សត្ថា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សខេត្ត និង ឯកឧត្តម សាត សាមី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល តំណាងឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ប្រធានក្រុមការ ងារថ្នាក់ការកណ្តាលចុះជួយខេត្តកែប៕

1

2

3

4