ពីធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២​ ជូនដល់មន្ត្រីគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប


ពីធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២​ ជូនដល់មន្ត្រីគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ កែន​ សត្ថា​ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ និងជាប្រធានគណៈកម្មាការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ដែលរៀបចំដោយគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្តកែប៕

1

2

3

4

5