កិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំ វគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២​ សម្រាប់មន្ត្រីគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប


រសៀលថ្ងៃទី២៧ វិច្ឆិកា ២០១៦ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំ វគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី២​ សម្រាប់មន្ត្រីគណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប៕

1

2

3

4