ពិធីបញ្ចូលសមាជិក-សមាជិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូមិអន្ទង់ស


ខេត្តកែប៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកែប បានរៀបចំពិធីបញ្ចូលសមាជិក-សមាជិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូមិអន្ទង់ស ឃុំពងទឹក ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែន សត្ថា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត៕

01

03

04

05

06

07