ក្រុមការងារចុះជួយភូមិព្រៃតាកុយ បានចុះបន្តលើកស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់


ក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៨ ទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា ១៩៧៩ – ០៧ មករា ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូមិព្រៃតាកុយរួចមក ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនចុះជួយភូមិព្រៃតាកុយ ឃុំពងទឹក និងសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយយ ឯកឧត្តម សោម ពិសិដ្ឋ អនុប្រធានក្រុមការងារ បានបន្តលើកស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត៕

1

2

3

5

4