ប្រជុំពេញអង្គគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប


ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកែប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែន សត្ថា សមាជិកគណៈកម្មារធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកែប។

1

2

3

4