កិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលទ្ធផលការងារឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ២០១៧


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះនៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកែប ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកែប បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលទ្ធផលការងារឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងទិសដៅអភិវឌ្ឍបន្ត៕

6

5

4

1

2