ពិធីផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៤០ អាណត្តិទី៥


ខេត្តកែប៖ នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនខេត្តកែប បានធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកែប ព្រមទាំង មានការចូលរួមពីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្ត មន្ត្រីគណបក្ស និងក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តសរុប ជាង៤០០នាក់។

1

2

3